Futbol 5 BNA Masculino

October 28 2022, 18:00

Actitud Bondiolera 4:12 310
Juan Mulhal x 1 - Julio Sanjuan x 3 Goles Moreno Juan x 4 - Barre Santiago x 3 - Ramiro Duhalde x 3 - Francisco Burdino x 2
Julio Sanjuan Amarilla Sanciones